Holter ciśnieniowy (ABPM) – informacja o badaniu

                 

Holter ciśnieniowy (ABPM) – informacja o badaniu.

    Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób układu krążenia. Nieleczone nadciśnienie znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych takich jak: zawał serca, udar mózgu i zaburzenia rytmu serca.

Pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim nadal stanowi najważniejszą metodę rozpoznania nadciśnienia tętniczego, jednak w pewnych przypadkach taka ocena może być niewystarczająca. W tych sytuacjach wskazane jest całodobowe, automatyczne monitorowanie ciśnienia (ang. ambulatory blood pressure monitoring – ABPM), określane często jako holter ciśnieniowy.

Jakie korzyści wynikają z wykonania badania ABPM?

 • Holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby.
 • Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania człowieka, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań.
 • Pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia.
 • Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości.
 • ABPM umożliwia ocenę wartości ciśnienia w sytuacjach nagłych (dodatkowy pomiar ręczny).
 • ABPM umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego i efektów leczenia inwazyjnego.


Wykonanie badania ABPM należy rozważyć gdy:

 • stwierdza się duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt,
 • stwierdza się istotne różnice w odczycie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu,
 • podejrzewa się oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia,
 • podejrzewa się występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę,
 • podejrzewa się nadciśnienie tętnicze lub stan przedrzucawkowy u kobiety w ciąży.


ABPM jest badaniem pozwalającym na wybór optymalnej terapii nadciśnienia tętniczego i prawidłowej pory podawania leków.

Na czym polega całodobowe badanie ciśnienia?
 
Badanie ABPM polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje  około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Jak przygotować się do badania?

 • Proszę założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem.
 • Przed założeniem rejestratora w Centrum Kardiologii należy odpocząć 15-30 minut
 • Przed badaniem pacjent przyjmuje wszystkie leki, które standardowo zażywa. Przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu.


Rejestracja ABPM dokonywana jest podczas zwyklej aktywności pacjenta, który   może w tym czasie pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności. Podczas rejestracji należy pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie zwiększy komfort pacjenta i precyzję badania.

Jak zachowywać się podczas badania?

 • W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które Pani / Pan standardowo zażywa.
 • Proszę prowadzić normalny tryb życia.
 • W momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała (moment pomiaru jest wyczuwalny przez pacjenta lub przez pacjenta inicjowany).
 • W momencie pomiaru nie należy rozmawiać.
 • Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet.
 • Mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie.
 • Proszę chronić urządzenie przed wilgocią i wodą, a także bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
 • Należy prowadzić dzienniczek badania, w którym zapisywane będą wykonywane czynności i czas ich trwania, jak również występujące dolegliwości, odnotowywane godziny spożywania posiłków, snu i przebudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków. Dzienniczek badania pacjent otrzymuje w Centrum Kardiologii.
 • W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać.
 • W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie badania prosimy o skontaktowanie się z Centrum Kardiologii: 22.509 14 60 - 61


Czy potrzebuję skierowania lekarskiego na badanie ABPM?

Podobnie, jak w przypadku innych badań diagnostycznych, badanie ABPM z reguły wykonuje się na zlecenie lekarza w określonych sytuacjach klinicznych. Jednak, ponieważ  badanie ABPM jest bezpieczną, nieinwazyjna techniką, może być wykonane na życzenie pacjenta, bez skierowania od lekarza.


Powrót