CO TO JEST ABLACJA?

Ablacja jest nowoczesną, inwazyjną metodą leczenia zaburzeń rytmu serca. Celem ablacji jest zniszczenie ognisk arytmii stanowiących anatomiczne podłoże powstawania zaburzeń. Efekt uzyskuje się poprzez elektrokoagulację fragmentów tkanki mięśnia sercowego. Leczenie można stosować u pacjentów w każdym wieku, a wskazaniem do niego jest występowanie nawracających, objawowych arytmii takich jak:

  • napadowe częstoskurcze,
  • zespół preekscytacji (WPW – zespół Wolffa-Parkinsona-White'a),
  • trzepotanie i migotanie przedsionków,
  • komorowe zaburzenia rytmu.


U wielu pacjentów ablacja eliminuje ryzyko nagłego zgonu, u części zmniejsza ryzyko udaru mózgu. Większość pacjentów, dzięki tej metodzie leczenia może uwolnić się od stałego przyjmowania leków lub  zmniejszyć ich ilość. U wszystkich chorych, skuteczny zabieg ablacji podnosi komfort życia i umożliwia powrót doo normalnej aktywności.

Ablacja jest zabiegiem niewymagającym znieczulenia ogólnego pacjenta i otwarcia klatki piersiowej. Pacjent pozostaje przytomny przez cały czas trwania zabiegu, który wykonywany jest pod kontrolą obrazu RTG i zapisów potencjałów elektrycznych serca. Do źródeł arytmii  dociera się poprzez wprowadzenie do serca specjalnych elektrod. Wymaga to nakłucia (w znieczuleniu miejscowym) żył udowych, a czasami żyły szyjnej, do których wprowadza się specjalne, bardzo cienkie rurki zwane koszulkami naczyniowymi. Przez koszulki wprowadza się elektrody, które docierają do określonych miejsc w sercu. Elektrody łączy się z komputerem, co umożliwia ocenę elektrycznej czynności serca i dokładne zlokalizowanie miejsc, które są źródłem arytmii. W celu zniszczenia podłoża arytmii wykorzystuje się najczęściej prąd zmienny o częstotliwości radiowej (jest to tzw. ablacja RF). Źródłem prądu jest cewnik ablacyjny wprowadzony przez jedną z koszulek naczyniowych do miejsca powstawania arytmii. W wyniku działania prądu na tkankę mięśnia sercowego dochodzi do jej rozgrzania do temperatury 48-55 stopni i zniszczenia. Efektem ablacji jest powstanie niewielkiej blizny w tkance serca. Tkanka w obrębie blizny, traci swoje właściwości elektryczne i przestaje być źródłem zaburzeń rytmu serca. Czas trwania ablacji może być różny i zależy przede wszystkim od rodzaju leczonej arytmii, jedna zazwyczaj nie przekracza 2 godzin. Pacjent przebywa w klinice od 2 do 3 dni.

Obecnie w Centrum Kardiologii Allenort przeprowadza się ponad 400  zabiegów ablacji rocznie.
   

Powrót